Joga łączy, joga otwiera, joga jest w nas, nie ważne gdzie jesteś, ważne jest, to co czujesz, gdzie jest Twoja świadomość i Twoja obecność. Spotykamy się we wtorki i czwartki o godzinie 9:00.

Kategorie: Wydarzenia