Podczas realizacji projektu prowadziliśmy badania ankietowe oraz rozmowy z wieloma mieszkańcami na temat wizji naszego miasta i gminy w kontekście zielonej transformacji i działań związanych z adaptacją do zmian klimatu.

Badanie opinii publicznej w ankietach (formularz drukowany i online), pokazuje, że większość respondentów dostrzega konieczność zmian i stopniową transformację naszej gminy z “post-przemysłowej” do “zielonej Leśnej” – miejscowości przyjaznej mieszkańcom i turystom, gdzie jakość życia utożsamia się z jakością środowiska naturalnego. Tylko 8 respondentów (3%) zaznaczyło, że jakość życia nie ma związku ze środowiskiem:

Respondenci dostrzegają też, że zmiany klimatyczne to poważny problem dla człowieka. Na pytanie: “Co myślisz o zmianach klimatycznych?” zdecydowana większość odpowiedziała że to bardzo poważny problem dla człowieka i przyrody i trzeba im aktywnie przeciwdziałać.170 odpowiedzi wskazało że to bardzo duży problem:

(Zielony) Budżet Obywatelski

W gminie Leśna istnieje fundusz sołecki – budżet partycypacyjny dla mieszkańców wsi. Mieszkańcy obszarów wiejskich mają wpływ na co mogą wydawać część budżetu gminy ale takiej możliwości nie mają mieszkańcy miasta Leśna. Dlatego podczas badania ankietowego zapytaliśmy też o celowość utworzenia budżetu obywatelskiego dla miasta Leśna:

W efekcie pozytywnego odbioru pomysłu na Budżet Obywatelski dla Leśnej, wypracowaliśmy zasady realizowania BO na terenie gminy i przekazaliśmy go Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Leśnej. Projekt będzie omawiany w 2024 roku. O ostatecznych efektach będziemy informować. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęty w zaproponowanym przez nas kształcie, który uwzględnia też zapisy premiowania “zielonych” projektów, mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne, co również zostało dobrze odebrane w badaniu ankietowym:

Materiały do pobrania

  • Ankieta
  • Raport z badania (w opracowaniu)
  • Społeczny projekt uchwały o Budżecie Obywatelskim