Stowarzyszenie Wolimierz

Nasze działania koncentrują się na terenie gminy Leśna – ze szczególnym uwzględnieniem Sołectwa Wolimierz. Stowarzyszenie powstało dla realizowania celów zapisanych w strategii rozwoju programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Największe sukcesy to projekt „Budujemy Nowy Wolimierz – szkoła gospodarki lokalnej” (FIO 2016) i zainicjowanie Koalicji na rzecz rozwoju turystyki w gminie Leśna do której włączyło się 14 NGO z terenu gminy Leśna. Wolimierz jest lokalną awangardą przemian społecznych opartych na: samoorganizacji, mechanizmach ekonomii społecznej, dbałości o dziedzictwo kulturowe, umiejętnego korzystania z zasobów przyrody (eko-turystyka) oraz zrównoważony rozwój i dostosowywania do zmian klimatu. W 2013 doceniono nasze wysiłki nagrodą za „zachowanie ładu krajobrazowego i aktywność społeczną”. W liczącym 300 mieszkańców Wolimierzu działa słynna Stacja Wolimierz – ośrodek działań artystycznych i ekologicznych oraz 4 organizacje pozarządowe.
W 2017 dzięki wysiłkom stowarzyszenia, wieś została nagrodzona jako II najpiękniejsza Wieś Dolnego Śląska.

Więcej o nas poczytasz na stronie: https://wolimierz.org

Koordynatorzy Centrum Społecznego w Leśnej

Bartłomiej Jankowski to Prezes Stowarzyszenia Wolimierz. Z wykształcenia magister inżynier architektury, pasjonat łucznictwa. Posiada doświadczenie w stolarstwie, pracy z dziećmi i młodzieżą. Jego potencjał wykorzystaliśmy do koordynacji w Centrum Społecznych do działań związanych z młodzieżą. Bartek opiekuje się pracownią DIY, w której dzieli się swoim doświadczeniem i fachową wiedzą inżynieryjną.

Bartłomiej Jankowski

Katarzyna Chudzińska to lokalna aktywistka, rękodzielniczka, przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Leśnej kadencji 2019-2022. Z wykształcenia technik rolnik. Posiada dużą wiedzę na tematy związane z ogrodnictwem i ekologią. Ma doświadczenie w pracy z osobami w wieku 60+ oraz w prowadzeniu warsztatów rękodzielniczych. Jej potencjał wykorzystaliśmy do koordynacji w Centrum Społecznym działań senioralnych. Kasia opiekuje się salą kawiarenkowo – konferencyjną.

Katarzyna Chudzińska

Joanna Burdajewicz to Skarbniczka Stowarzyszenia Wolimierz i główna koordynatorka projektu. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, kierunek Zarządzanie, specjalność menadżer jakości i ochrony środowiska. Posiada wiedzę i doświadczenie w tematach związanych z ekologią i aktywnością obywatelską. Zajmuje się m.in. kontaktem z operatorem, partnerami projektu, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi. Prowadzi m.in. grafik, media społecznościowe, czuwa nad wszystkimi działaniami w projekcie i jest zaangażowana w ich organizację.