Obok Centrum Społecznego działa w Leśnej Punkt Wolontariatu, zajmujący się organizacją działań samopomocowych takich jak pomoc rzeczowa dla najuboższych; drugie życie rzeczy (bank rzeczy – magazynowanie i powtórne wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów); kwesty i akcje świąteczne.

Punkt prowadzi Pełnomocnik Burmistrza Leśnej ds. Wolontariatu Joanna Świerk, a wiele działań wpieranych jest przez wolontariuszy współtworzących Centrum Społeczne.Kontakt

Punkt czynny od 11 do 14 w piątki. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

ul. Pocztowa 10, Leśna

tel: 794 640 660
mail: wolontariat@lesna.pl

Facebook – aktualności Punku Wolontariatu