12 grudnia 2022 roku w Restauracji Babie Lato w Kościelnikach Górnych spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych, aktywiści i wolontariusze działający na terenie gminy Leśna, aby wspólnie uczcić Dzień Społecznika.

Była to już druga edycja wydarzenia, zorganizowana w ramach projektu „Centrum Społeczne – gmina Leśna dla klimatu” realizowanego z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Przypominamy, że w grudniu 2021 roku odbył się pierwszy Dzień Społecznika. Udział w nim wzięło 30 osób. Podczas spotkania niektóre organizacje pozarządowe i wolontariusze zaprezentowali swoje projekty i działania. Spośród nich, zgromadzona w sali widowiskowej publiczność, wybrała trzy najlepsze przedsięwzięcia. Nagrodzone zostały inicjatywy Stowarzyszenia Be Active z Leśnej, Stowarzyszenia Nasze Miejsce na Świecie oraz Fundacji Dziki Zachód.

Tegoroczna edycja święta miała nieco inną formułę. Dzięki temu, że nie byliśmy ograniczeni restrykcjami związanymi z pandemią COVID-19, mogliśmy pozwolić sobie na organizację imprezy na dużo większą skalę. O pomoc poprosiliśmy Sołtysów, którzy wskazali nam najbardziej aktywnych wolontariuszy-społeczników w swoich miejscowościach.

Pomimo nagłego ataku zimy i środku sezonu zachorowań, na Dzień Społecznika dotarło ponad 80 uczestników – przedstawicieli organizacji pozarządowych, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, Miejskiej Rady Seniorów, grup nieformalnych, lokalnych liderów i liderek, wolontariuszy i wolontariuszek, przedsiębiorców. Uroczystość rozpoczęło powitanie koordynatorki Centrum Społecznego – Joanny Burdajewicz, która zaprezentowała także rezultaty dwuletniego projektu pn. Centrum Społeczne – gmina Leśna dla klimatu” jako największego społecznego przedsięwzięciem Stowarzyszenia Wolimierz dla lokalnej społeczności. W dalszej części głos zabrała Pełnomocnik Burmistrza ds. wolontariatu Joanna Świerk zapoznając uczestników z efektami działalności Punktu Wolontariatu w Leśnej. Oprócz prezentacji, podania danych dotyczących ilości użytkowników tego miejsca, wyświetlony został film z udziałem uchodźców z Ukrainy, którzy w Punkcie Wolontariatu otrzymali wsparcie. Film był wzruszający, tak samo jak końcowa sentencja Joanny Świerk: w małych rzeczach i czynach tkwi wielka moc!    

Koordynatorzy Centrum Społecznego podziękowali Joannie Świerk za wspólne akcje i inicjatyw, które miały miejsce w trakcie trwania projektu. Podsumowaniem obu wystąpień było przemówienie Burmistrza Leśnej, w którym niejednokrotnie podkreślił, jak wielka siła społeczna tkwi w naszych mieszkańcach. Burmistrz nawiązał także do budżetu obywatelskiego, który może stanowić źródło finansowania wszelkiej aktywności i oddolnej działalności lokalnej społeczności. Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili uczestników na uroczystą kolację. Bogato zastawione stoły, piękny wystrój sali, muzyka w tle uprzyjemniły ten wieczór i sprawiły, że wszyscy czuli się wyjątkowo. W dalszej części spotkania Burmistrz Leśnej oraz Koordynatorka Centrum Społecznego, podziękowali Społecznikom za ich działalność, wręczając każdemu z nich dyplomy. Tego dnia nie zabrakło czasu na rozmowy, wymianę doświadczeń i sieciowanie kontaktów. Był to magiczny wieczór, który na długo pozostanie w naszej pamięci.

Dzień Społecznika stał się nową, gminną tradycją, którą każdego roku chcielibyśmy kontynuować i rozwijać pod względem formuły i liczby uczestników. Jak się okazuje, takie wydarzenie jest nam wszystkim potrzebne – to doskonała okazja do wspólnego świętowania, podziękowania i wzajemnego, bliższego poznania osób działających na rzecz lokalnej społeczności. Cieszymy się, że mogliśmy zorganizować tak wspaniałe uroczystości.

Relacja z wydarzenia transmitowana była na żywo na facebookowym profilu Centrum Społecznego. Zachęcamy do jej obejrzenia.

Kategorie: Wydarzenia