W dniach 3 i 4 kwietnia w Centrum Społecznym w Leśnej odbyło się szkolenie z procedur prawnych przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowane przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Szkolenie miało charakter wykładowo-superwizyjny i skierowane było do członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy 🤝

Głównym tematem była nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zmiany mają na celu zagwarantowanie lepszej ochrony osobom, które doświadczają przemocy, wprowadzają nowe metody oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie 👥

Podczas szkolenia mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli:

✅Zespołu Służby Kuratorskiej w Lubaniu

✅Szkoły Podstawowej w Smolniku

✅Miejsko-Gminnego Przedszkola Kubusia Puchatka w Leśnej

✅Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu

✅Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej

✅Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Na Rzecz Dzieci “Marzenia”

✅Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerówce

✅Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

✅Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Smolniku

✅Komisariatu Policji

Osobą prowadzącą była Agnieszka Olszewska – Dąbrowska – prawniczka (mgr prawa), prawniczka kanonistka (mgr prawa kanonicznego), także psycholog, wieloletnia pracowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”.

📸 zdjęcia i tekst: Adela Marchlewska

Kategorie: Wydarzenia