Konferencja: Zielona Transformacja

Potencjał czy zagrożenie dla rozwoju regionu?

Plan przestrzenny i ochrona krajobrazu

Jakie znaczenie ma krajobraz dla rozwoju lokalnego? Czym jest krajobraz kulturowy Pogórza Izerskiego i Górnych Łużyc? Czy jest wystarczająco chroniony?

Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna południowo-zachodniego regionu Dolnego Śląska to gorący temat i ogromne wyzwanie dla całego regionu. W jaki sposób odejście od paliw kopalnych na rzecz OZE zmieni nasz region?

Zielona turystyka na Pogórzu Izerskim

Jakie są największe wyzwania dla stabilnego rozwoju turystyki wokół jezior i Kwisy, w sąsiadujących ze sobą gminach Olszyna, Gryfów Śląski, Mirsk i Leśna? Czy można dla nich stworzyć jeden, spójny model rozwoju?

Czas i Miejsce

25 czerwca 2021
Słomiany Dwór

Kompleks turystyczny Dolina Pereł
ul. Lechów 9
59-820 Leśna

Zdjęcie Słomanego Dworu

Program

Rozpoczęcie

 • 9:30 Rejestracja uczestników
 • 10:00 Rozpoczęcie konferencji

Część 1. Planowanie przestrzenne i ochrona krajobrazu

10:05-11:00 Nowy plan zagospodarowania województwa dolnośląskiego – znaczenie dla lokalnych samorządów

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia planu zagospodarowania województwa są obowiązujące dla gmin przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Prelekcja: Agnieszka Wałęga – zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego (IRT), generalny projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

11:00-12:00 Wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu w rozwoju lokalnym i regionalnym

Panel dyskusyjny:

Prowadzenie: Arkadiusz Lipin portal Góry Izerskie

Uczestnicy panelu dyskusyjnego odpowiedzą m.in. na pytania:

 • Jakie znaczenie ma dziedzictwo kulturowe dla rozwoju lokalnego?
 • Czy można mówić o krajobrazie kulturowym Górnych Łużyc lub Pogórza Izerskiego?
 • Jakie znaczenie dla krajobrazu kulturowego mają domy przysłupowe?
 • Czy krajobraz kulturowy jest wystarczająco chroniony?
 • Jak chronić? Park kulturowy, uchwała krajobrazowa, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
 • Konflikty lokalne: jak pogodzić dobro wspólne i interesy inwestora?

12:00-12:10 Przerwa kawowa


Część 2. Transformacja energetyczna

12:10-12:30 Energia odnawialna szansą na transformację gospodarczą gmin w kontekście zmian klimatu i środków UE

Prelekcja: Agnieszka Spirydowicz – Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej (ZKlaster)

Zgorzelecki ZKlaster jest jednym z najlepiej rozwijających się klastrów OZE w Polsce. Przedstawiciele klastra wskażą jakie szanse rozwojowe dla okolicznych gmin niesie ze sobą energia odnawialna, jak i gdzie budować farmy fotowoltaiczne bez wywoływania konfliktów lokalnych.

12:30-13:30 Transformacja energetyczna. Jakim kosztem? Konsekwencje decyzji TSUE dla regionu

Panel dyskusyjny z udziałem uczestników konferencji

 • Albert Gryszczuk – prezes Krajowej Izby Klastrów Energii (KIKE)
 • Kamila Lesiw-Głowacka – główny specjalista w IRT, ekspertka w zagadnieniach polityki energetycznej regionu
 • Agnieszka Spirydowicz – Prezes ZKlaster

13:30-13:45 Przerwa kawowa


Część 3. Zielona turystyka

13:45-14:15 Zielone standardy projektowania i budowania dróg rowerowych

Prelekcja: Aleksandra Sieradzka-Stasiak, kierownik zespołu ds. infrastruktury w IRT

Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego już w 2016 roku. Praktyka pokazała jednak, że należy je uzupełnić o wytyczne, które można podsumować zdaniem: „jak budować, żeby nie zniszczyć”. 20 kwietnia 2021 r. uchwalono dodatkowy dokument pt: „Standardy projektowe i wykonawcze kształtowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych”. Czy z nowych rekomendacji mogą skorzystać lokalne samorządy?

14:15-15:30 Zielona turystyka wzdłuż rzeki Kwisy i jezior Złotnickiego i Leśniańskiego

Panel dyskusyjny:

 • Leszek Leśko – Burmistrz Olszyny,
 • Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gryfowa Śląskiego,
 • Andrzej Jasiński – Burmistrz Mirska,
 • Szymon Surmacz – Burmistrz Leśnej.

Prowadzenie: Waldemar Kleszcz, Stowarzyszenie Leśna-Marklissa

15:30 Lunch


16:00 Lusatia Wutroba – wycieczka po Słomianym Dworze i Dolinie Pereł

Waldemar Kleszcz, Stowarzyszenie Leśna-Marklissa

Zgłoś swój udział

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 21 czerwca 2021 r. pod nr telefonu +48 502 342 602 lub e-mail konferencja@wolimierz.org

Zarejestruj się samodzielnie przez formularz rejestracyjny

Rejestracja uczestników według kolejności zgłoszeń.

Przewidujemy transmisję konferencji online.

Konferencja finansowana z programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu „Centrum Społeczne – gmina Leśna dla klimatu” realizowanego przez Stowarzyszenie Wolimierz, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LUKS Kwisa i Gminą Leśna.